HOME
HET ONTSTAAN
OPENINGSTIJDEN
AGENDA
LAATSTE NIEUWS
VOGELBEURS SUCCES
ZO VIND U ONS
VERENIGINGEN
STICHTING DON BOSCO
CONTACT

 Het ontstaan van D'n Tref

Toen de oprichting van de parochie Don Bosco in 1951 eenmaal een feit was, ontstond er uiteraard ook behoefte aan accommodatie voor niet direct liturgisch gebonden zaken zoals voor vergaderingen, jeugdwerk, en overige wijkgebonden activiteiten.

In die tijd was het nog gebruikelijk dat dit alles door de parochie geregeld en gecoördineerd werd. Zo ontstond er een Stichting Wijkbelangen die al deze zaken oppakte.

Voor de huisvesting van de pastores en zusters werden twee oude barakken aangeschaft, die ook onderdak boden voor al deze activiteiten. 


 

De woning van Pastoor Slegers


Aan het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw, tijdens en na het Tweede Vaticaanse Concilie, voltrokken zich grote veranderingen in kerk en samenleving. Als gevolg hiervan liep het kerkbezoek terug en ontstond er dus meer behoefte aan ontmoeting buiten het kerkelijke patroon. 

Het spookbeeld van kerksluitingen kwam hierdoor in beeld. Om het voortbestaan van de Don Bosco kerk veilig te stellen kwam het kerkbestuur, onder aanvoering van pastoor Jan Slegers, op een lumineus idee. Men splitste het kerkgebouw in twee delen, resp. voor liturgische vieringen en een trefpunt voor ontmoetingen en activiteiten. De inkomsten uit het trefpunt zouden worden ingezet om de teruglopende kerkbijdragen van de parochianen te compenseren. Het idee sloeg aan in de wijk. Spontaan ontstonden inmiddels enkele biljartgroepen die tijdelijk gebruik mochten maken van het biljart in de woonkamer van de pastoor en er werd gekiend in de ruimte bij de zusters. Het idee van D’n Tref was geboren! 


 

 

   

 

Pastoor Sleegers met hond voor zijn pastorie aan de Heideveldstraat.
De Sleeger heeft deze houten keet vanuit de Noordoostpolder laten komen. Het bouwsel is in één dag door 80 jonge boeren met grote trailers verhuisd. Met behulp van de parochianen is er in korte tijd een "comfortabele" woning van gemaakt. Pastoor Sleegers is altijd in deze noodkeet blijven wonen. Later liet hij boven de ingang de spreuk: "heel de wereld is maar een noodwoning" aanbrengen

 

De bouw van de pastorie en het noodklooster aan de Heideveldstraat.
we kijken tegen de achterkant van de school aan het Mimosaplein

 


In 1974 werd het ontmoetingscentrum D’n Tref geopend door pastoor Slegers. Het bleek in een geweldige behoefte te voorzien.

Het vervolg van de geschiedenis kent u allemaal. De bestaande stichting werd in de loop der jaren omgevormd tot de huidige Stichting Don Bosco, die inmiddels al veel jaren geheel onafhankelijk staat van en geen enkele binding meer heeft met de parochie. Na de samenvoeging van de Stratumse parochies tot één Parochie Stratum werd het afstoten van enkele kerkgebouwen noodzakelijk. In constructieve samenwerking met de Gemeente Eindhoven bieden wij thans al onze verenigingen en ook de wijkbewoners een gastvrij onderdak in ons gebouw aan de Mimosalaan 28A.

U bent en blijft allen van harte welkom. 


 

      

D'n Tref

 

Ons logo, zie het als een centrum, D'n Tref, en de ronde stippen zijn de contacten.

 

De gezellige bar


 

 

 

 

 

 

 


 


Contactcentrum D'n Tref | secretarisdonbosco@ziggo.nl